Trening za leđa

Izvođenjem vežbe se najviše aktiviraju mišići gornjeg dela leđa : Latissimus dorsi, Rhomboideus major, Teres major,Teres minor, Infraspinatus,Trapezius.. ali i mišići nadlaktice i podlaktice: Biceps brachii, Brachialis, Brachioradialis.

Izvođenje:

Vežba se izvodi iz predklona sa nogama blago savijenim u zglobu kolena, leđa su potpuno ispravljena, Power Plate kaiševi se drže zatvorenim nathvatom, pothvatom ili neutralnim hvatom (kao na slici).

Zatim se kaiševi maksimalno zatežu tj.povlače unazad, bitno je da kaiševi budu zategnuti u svakom momentu, kako bi se omogućio prenos vibracija na gornji deo tela, u ovom slučaju na leđne mišiće.

Vežba se izvodi u jednoj seriji u trajanju od 30 do 45 sekundi, pri frenkvenciji od 30 Hz kod početnika i 35-40 Hz kod naprednijih vežbača.

Za početnike Power Plate sprava se podešava na nisku (Low) aplitudu, dok se kod iskusnijih vežbača ukoliko trener proceni sprava podešava na visoku (High) amplitudu.

Vežba se izvodi na spravi ili sa poda.