Trening za ramena

Ovom vežbom na Power Plate-u (položaj sa slike) sa jakim zatezanjem kanapa pomoću vibracija aktivraju mišići ramena (deltoideus) pre svega sredna i prednja strana ramenog mišića. Održavanjem položaja polučučnja se aktiviraju mišići nogu koji cine najveće mišicne grupe, pa tako ova veoma kompleksna vežba dovodi do maksimalnog ubrzanja metabolizma kao i do maksimalnog lučenja hormona rasta (odgovornog za potrošnju masti).

Znajući da je za ubrzanje metabolizma potreban intezivan trening, i odabir vežbi koje aktiviraju veće mišićne grupe (po mogučstvu više njih), tako ova i slične vežbe pomažu da učvrstite vaše mišiće, povećate tonus i redukujete suvišno masno tkivo.

Kod apsolutnih početnika ova vežba na Power Plate-u se izvodi bez pokreta (statička kontrakcija), ali već posle 2 nedelje može se uključiti pokret (dinamička kontrakcija) što čini ovu vežbu još efikasnijom.

Kod početnika amplituda i vibracije se podešavaju na minimum, za malo iskusnije u zavisnosti od procene trenera vibracije se mogu povećavati na nedeljnom nivou za 1 do 3 Hz od početnog opterećenja koje je 30 Hz.