Trening za zadnjicu / Extenzija kuka

Ekstenzija kuka na Power Plate-u je vežba koja kao metu ima najveći mišić u telu gluteus Makimus koji je i najvažniji mišić za oblik zadnjice.

Početni položaj se zauzima oslanjanjem na podlaktice (ili dlanove) i na koleno jedne noge.

Vežba se može izvoditi statično (bez pokreta) tako što se noga(ispružena ili savijena) podigne što više i taj položaj zadržava 30 do 45 sekundi pri vibracijama od 30 do 35 Hz.

Ukoliko se vežba izvodi sa pokretom (dinamično) noga može biti ispružene,
savijena u zglobu kolena ili se noga kroz pokret ispruža i savija (kao na videu ispod)

Kada je noga sasvim ispružena uglavnom se radi ceo pokret, tako što se noga podiže do najviše tačke a zatim spušta do poda. Mada se može izvoditi i samo pola pokreta, tj. kada se noga podiže do najviše tačke i zatim spušta do polovine pokreta.

Na isti način se izvodi i pokret sa savijenom nogom stim da nogu podižete do tačke tako da vaša zadnjica i koleno budu u pravoj liniji.